Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών στην Αθήνα

Χρόνος Ανάγνωσης
λιγότερο από
1 λεπτό

Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών στην Αθήνα

«Ο ρόλος του Πολιτισμού ως εργαλείο ήπιας και έξυπνης ισχύος, καθώς και ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης» στην συνάντηση του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών στην Αθήνα (23-24 Απριλίου 2017).

Οι διάφοροι τρόποι διακρατικής συνεργασίας για την προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του διαπολιτισμικού διαλόγου αποτέλεσαν το κύριο θέμα συζήτησης ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Βραζιλίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Κίνας, και του Περού, και τους εκπροσώπους του Μεξικού, της Ιταλίας και της Ινδίας, που συμμετείχαν στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών στην Αθήνα, στις 23-24 Απριλίου 2017.

Στο Φόρουμ, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκου Κοτζιά και του Κινέζου ομολόγου του, Wang Yi, στο Ζάππειο Μέγαρο, συμμετείχαν εκτός από τους πολιτικούς, γνωστοί Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι, καθηγητές Πανεπιστημίων και διευθυντές μουσείων από τις δέκα συμμετέχουσες χώρες, οι οποίοι συζήτησαν τις προταθείσες δράσεις και τα επιτυχή παραδείγματα πολιτιστικής διαχείρισης, καθώς και τη δημιουργία ενός ανεπίσημου ακαδημαϊκού δικτύου για την καλύτερη κατανόηση των πολιτισμών. 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Αθηνών, οι δέκα υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να:

  • συστήσουν το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών (ACForum) με τη συμμετοχή των ακόλουθων χωρών: Βολιβία, Κίνα, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ιράν, Ιράκ, Ιταλία και Περού, ως πλατφόρμα διαλόγου και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών. Το Φόρουμ θα είναι ανοικτό σε μελλοντικές διευρύνσεις βάσει συναίνεσης.
  • ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας σε όλους τους συναφείς τομείς.
  • διεξάγουν διάλογο και διαβουλεύσεις με σκοπό τη διαμόρφωση συντονισμένων θέσεων σε περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα μείζονος σημασίας σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών οργανισμών, όπως η UNESCO.
  • εξετάσουν τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους για την ενδυνάμωση των προσπαθειών του ACForum ως προς τη βελτιστοποίηση της χρήσης του πολιτισμού ως αποτελεσματικού εργαλείου για τη σύγχρονη διπλωματία.
  • συνεργαστούν, με τον κατάλληλο τρόπο και σε συντονισμό με την UNESCO, προκειμένου να διασφαλίσουν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά των μελών του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών.

Τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν στη διοργάνωση μίας Υπουργικής Διάσκεψης του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών σε ετήσια βάση, η προεδρία της οποίας θα ασκείται εκ περιτροπής μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών. Η επόμενη Υπουργική Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Βολιβία το 2018.