Σχετικά

Η διαχείριση του ιστοτόπου greece-china2017.gr ανήκει στην Ομάδα Εργασίας για την Επικοινωνιακή Προβολή των δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του «2017 Έτους Πολιτιστικών Ανταλλαγών και Συνεργασίας Πολιτιστικών Βιομηχανιών μεταξύ Ελλάδας-Κίνας». Η Ομάδα αποτελείται από στελέχη Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) του Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ο σχεδιασμός του ιστότοπου  ανατέθηκε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το οποίο και στηρίζει τεχνικά τον ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια του Έτους.

Ο ιστότοπος greece-china 2017.gr προβάλλει στα ελληνικά και αγγλικά όλες τις ελληνικής πρωτοβουλίας δραστηριότητες στο πλαίσιο του αφιερωματικού του «2017 Έτους Πολιτιστικών Ανταλλαγών και Συνεργασίας Πολιτιστικών Βιομηχανιών μεταξύ Ελλάδας-Κίνας». Ο ιστότοπος θα είναι ενεργός και συνεχώς ανανεούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 ενώ θα διατηρηθεί σε αρχειακή μορφή και μετά το τέλος του Έτους.

Η διαχείρισή του ανήκει στην Ομάδα Εργασίας για την Επικοινωνιακή Προβολή των δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Έτους, η οποία αποτελείται από στελέχη Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ). Ο σχεδιασμός του ανατέθηκε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το οποίο και στηρίζει τεχνικά τον ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια του Έτους.

Για την περιήγηση στον ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω βασικά μενού :

  • «Ελλάδα/Κίνα», με σύντομα αλλά περιεκτικά στοιχεία για τις οικονομικές, πολιτιστικές και διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κίνας
  • «Ειδήσεις» με δελτία Τύπου, δηλώσεις, συνεντεύξεις, άρθρα και τελευταίες ειδήσεις σχετικά με εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του Έτους.
  • «Εκδηλώσεις», όπου καταχωρούνται πληροφοριακά στοιχεία για τις εκδηλώσεις/δράσεις/συναντήσεις που διοργανώνονται από ελληνικούς φορείς στη Κίνα και την Ελλάδα
  • «Επικοινωνία», με τα στοιχεία επικοινωνίας της ΓΓΕΕ και της ομάδας διαχείρισης του ιστοτόπου.

Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να ανατρέξουν στο φωτογραφικό και άλλο οπτικοακουστικό υλικό και να προσαρμόσουν τη μηχανή αναζήτησης ανάλογα με τις απαιτήσεις τους.